Pol-skone
Výhradný dovozca značky POL-SKONE pre Českú republiku a Slovensko
Domovská stránka > Podmienky používania stránok

Podmienky používania stránok

Prevádzkovateľom internetových stránok www.pol-skone.sk (ďalej len Stránky) je spoločnosť POL-SKONE SK s.r.o. (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorý je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (ďalej len Autorský zákon) oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Je zakázané kopírovanie akýchkoľvek častí obsahu, vzhľadu či zdrojového alebo programového kódu internetových Stránok bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

Prevádzkovateľ týmto vydává podmienky pre užívanie Stránok (ďalej len Podmienky). Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmyslu užívať Stránky.

Je zakázanú akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty či obsahu Stránok. Iba Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránenia či doplnenia akýchkoľvek súčastí Stránok.

Niektoré z informácií publikovaných na Stránkach preberá Prevádzkovateľ z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné. Napriek tomu Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť všetkých zverejnených informácií.

Všetky informácie zverejnené na týchto stránkách sú iba informatívne povahy.

Tieto Podmienky je oprávnený meniť či doplňovať iba Prevádzkovateľ. Právne vzťahy, ktoré medzi Prevádzkovateľom a užívateľom týchto stránok vznikly pred zmenou či zrušením Podmienok sa riadi podľa znení účinného ku dňu vzniku týchto vzťahov.

Podmienky boly zverejnené dňa 15. 3. 2012 a od tohto dátumu sú platné a účinné.

zavolajte nám

+420 778 700 741

napíšte nám

facebook
Webdesign od Animato.cz