Ochrana osobných údajov

Váš súhlas

Používaním týchto stránok súhlasíte s podmienkami tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov. Vždy, keď poskytujete informácie prostredníctvom týchto stránok, súhlasíte so shromažďovaním, používaním a zprístupňovaním predmetnej informácie v súlade s týmto Prehlásením o ochrane osobných údajov.

Aktívne poskytované informácie

Niektoré časti týchto stránok od Vás môžu vyžadovať informácie preto, aby Vás mohli kontaktovať (e-mailový a/alebo telefónny kontakt, meno, prípadne názov firmy). Budete informovaní o tom, ktoré informácie sú vyžadované a ktoré sú voliteľné.

Pasívne poskytované informácie

Pri pohybu na webovej prezentácii môžu byť isté informácie pasívne zhromažďované (tj. získané, bez toho, aby boli z Vašej strany aktívne poskytnuté) za použitie rôzných technologií (ako napríklad cookies, javascriptovia merajúci systémy, hlavne Google Analytics, a štandardné logovanie Vaších HTTP požiadavkov na strane serveru).

Váš internetový prehliadač (browser) automaticky odovzdáva týmto stránkám niektoré z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu či vyhľadávača, ktorý ste práve opustil/a (tzv. Referrer URL), vašu IP adresu, verzia browseru a operačného systému, ktorý Váš počítač momentálne používa, východiskové nastavenie jazyka, prípadne informácie o nainštalovaných doplnkoch Vášho prehliadača. Tieto stránky pre svoju prevádzku vyžadujú ukladanie cookies vo vašom prehliadači. Môžete ho nastaviť tak, aby Vás informoval v okamžiku, keď je cookie zaslaná, alebo cookies úplne odmietnúť či zakázať, viacmenej určité časti týchto webových stránok nemusia bez cookies správne fungovať.