Medzinárodný deň lesov 2023

 | 

Medzinárodný deň lesov dlho nebol oficiálne stanovený na žiadny konkrétny deň. To sa zmenilo až v roku 2012, kedy Valné zhromaždenie OSN určilo 21. marec práve ako Medzinárodný deň lesov. Tento deň by mal byť oslavou lesov všetkých možných typov. Jedným zo zásadných cieľov tohto dňa je zvyšovať povedomý o dôležitosti lesov. Ide tiež o skvelú príležitosť venovať sa aktivitám ako je výsadba nových stromov.

Každý rok je vybraná téma, ktorá by mala pomôcť priblížiť niektorú z problematík týkajúcich sa lesov a zvýšiť tak informovanosť verejnosti o konkrétnych problémoch. Téma pre tento rok sú lesy a zdravie , a preto je akýmsi podtitulom tohto ročníka motto: Zdravé lesy pre zdravých ľudí .

S tohtoročným ročníkom sa spája aj niekoľko kľúčových myšlienok:

1) Lesy sú vitálnym zdrojom jedla a živín

Takmer miliarda ľudí na svete je úplne závislá na potravinách „z divočiny“, ako sú napríklad bylinky, ovocie, orech, mäso, alebo hmyz. V niektorých odľahlých tropických oblastiach sa predpokladá, že konzumácia mäsa tohto pôvodu pokrýva medzi 60 a 80 % proteínového prísunu miestnych obyvateľov.

2) Lesy sú prírodnými lekárňami

Okolo 50 000 druhov rastlín, z ktorých veľká časť rastie v lese, má medicínske využitie. Odlúčené komunity často využívajú liečivé schopnosti rastlín a po generácie si tieto znalosti odovzdávajú. Navyše aj množstvo moderných farmaceutických prípravkov vychádza z lesných rastlín. Napríklad listy chinovníka, obsahujúce chinín, ktorý sa v modernej medicíne využíva na liečenie malárie.

3) Zdravé lesy nás chránia pred chorobami

Lesy vždy pôsobili ako prírodná bariéra pred šírením nákazlivých chorôb medzi zvieratami a ľuďmi. Lenže to sa kvôli stále intenzívnejšiemu odlesňovaniu mení a šanca na prenos nákazlivých chorôb zo zvierat na ľudí je čoraz vyššia. Viac ako 30 % zaznamenaných nových chorôb hlásených od roku 1960 sú pripisovaných zmenám v prostredí ako je napríklad aj odlesňovanie.

4) Lesy napomáhajú mentálnemu aj fyzickému zdraviu

Pokiaľ trávite čas lesa, malo by sa to prejaviť zvýšeným prísunom pozitívnych emócií a znížením stresu, vysokého krvného tlaku, depresívnych stavov a úzkostí. Stromy v mestách pomáhajú absorbovať látky znečisťujúce ovzdušie a filtrovať jemné častice ako je prach alebo dym. Ide tak o akési pomyselné štíty, ktoré pomáhajú obyvateľom miest v boji s respiračnými chorobami spôsobenými znečisteným ovzduším.

5) Lesy hrajú dôležitú úlohu pri boji s najväčším zdravotným rizikom, ktorému ľudstvo čelí: klimatickej zmene

Zdravé lesy pomáhajú v boji s globálnym otepľovaním. Lesy celkové uchovávajú 662 miliárd ton CO2 čo je viac ako polovica všetkého uhlíka uloženého v pôde a vegetácii. Stromy nám tiež pomáhajú vyrovnať sa s teplom a extrémnymi výkyvmi počasia spôsobenými klimatickou zmenou, ktorá sa stáva obrovskou zdravotníckou výzvou.

6) Lesy sú v ohrození a potrebujú našu pomoc

Desať miliónov hektárov (hrubý ekvivalent 14 miliónov futbalových ihrísk) bolo stratených v dôsledku odlesňovania medzi rokmi 2015 a 2020. Lesní škodcovia zničia okolo 35 miliónov hektárov lesov ročne. Lesné požiare zasiahli len v roku 2015 okolo 98 miliónov hektárov lesov. Prostredníctvom zákonov chrániacich lesy a zvýšenie investícií, môžeme lesy zachrániť a zároveň tak chrániť nielen našu planétu, ale aj naše vlastné zdravie.Zistite viac o Medzinárodnom dni lesov na stránkach Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov.