Získajte dotáciu na nové okná a dvere v rámci programu Nová zelená úsporám Light

 | 

Čo je to dotačný program Nová zelená úsporám Lite, pre koho je určená a ako si o dotáciu môžete požiadať?Program Nová zelená úsporám nie je žiadnou novinkou, od tohtoročného januára k nemu ale pribila aj verzia Lite, ktorá pomôže nízkopríjmovým domácnostiam vyrovnať sa s rastúcimi cenami energií. Podporované sú ľahko a rýchlo realizovateľné opatrenia, ktoré pomôžu k okamžitým úsporám výdavkov na energie. Vďaka dotácii v maximálnej výške až 150 000 Sk tak môžete rýchlo zatepliť svoj rodinný dom napríklad pomocou nových okien alebo vstupných dverí . Skvelou správou je aj to, že z dotácie môžete čerpať až do výšky 100% nákladov , takže nie je potrebné financovať projekt z vlastných prostriedkov. Ak boli renovácie vykonané po 12. septembri roku 2022, môže byť o dotáciu požiadané aj spätne.

V rámci tohto dotačného programu sa peniaze vyplácajú vopred a vďaka paušálnym čiastkam je možné jednoducho vypočítať výšku potenciálnej dotácie. Tak napríklad stanovená čiastka dotácie na výmenu existujúcich okien vo vykurovaných miestnostiach, a to vrátane strešných okien a balkónových dverí je 12 000 Sk na okno/jeden kus výplne. Dotácia na výmenu existujúcich vchodových dverí za nové je potom 18 000 Sk na dvere.

Kto môže žiadať?

  • Vlastníci alebo spoluvlastníci rodinného domu, v ktorom sú trvale hlásení dlhšie ako od   12. septembra 2022
  • Vlastníci alebo spoluvlastníci trvalo obývanej stavby pre rodinnú rekreáciu, v ktorej sú trvale hlásení dlhšie ako od 12. septembra 2022
Dôležitou podmienkou však je, že žiadateľ a všetci členovia jeho domácnosti poberajú ku dňu podania žiadosti o dotáciu starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok 3. stupňa, prípadne v období medzi 12. 9. 2022 a dňom podania žiadosti poberali príspevok na bývanie.

Ako podať žiadosť?

Najprv je potrebné spomenúť to, že na podanie žiadosti budete potrebovať elektronickú identitu. Na stránku, kde budete žiadosť podávať sa dostanete cez stránky novazelenausporam.cz po kliknutí na tlačidlo podať žiadosť v prvom hornom rohu. Najprv sa v systéme musíte zaregistrovať, a až potom môžete vyplniť formulár so žiadosťou. Podaním žiadosti o dotáciu môžete tiež poveriť aj inú osobu.

Všetky podrobné a aktuálne informácie vrátane záväzných pokynov pre žiadateľov nájdete na webových stránkach novazelenausporam.sk/nzu-light